Inschrijven

Leerlingen kunnen zich inschrijven op het secretariaat van de Academie voor Muziek, Theater en Dans, Zetellaan 50. Bij inschrijving wordt er betaald met bancontact. Houdt er rekening mee dat inschrijvingsgelden nooit worden terugbetaald. Breng zeker je identiteitskaart mee, en je UitPas voor inwoners van Maasmechelen (zie uitleg onderaan).

Data inschrijvingen 2020-2021

Nieuwe leerlingen: inschrijven van maandag 20 april t/m 30 september.

Leerlingen die reeds les volgen: inschrijven van zaterdag 30 mei t/m 30 september.

- maandag tot en met vrijdag van 12.30u tot 19.00u.
- zaterdag van 9.00u tot 14.00u.

Inschrijvingsgeld schooljaar 2020-2021

Kinderacademie Muziek & Dans
- tarief: € 78,-
Inschrijvingsgeld wordt betaald via overschrijving die u krijgt op het secretariaat.

Jongeren - 18 jaar
- normaal tarief: € 78,-
- verminderd tarief (met geldig attest): € 54,-

Jongeren tussen 18 en 24 jaar
- normaal tarief: € 184,-

Volwassenen vanaf 25 jaar
- normaal tarief: € 368,-
- verminderd tarief (met geldig attest): € 184,-


Attesten voor verminderd inschrijvingsgeld (geldig of gedagtekend in september 2020

categorie attest eventuele aanvullingen
Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen(of gelijkgesteld)Verplicht ingeschreven als werkzoekende 
 • attest VDAB of RVA
attest gezinssamenstelling
Leefloon of gelijkgesteld 
 • attest OCMW
attest gezinssamenstelling
Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag
 • attest OCMW of pensioendienst
attest gezinssamenstelling
Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid
 • attest FOD betreffende een tegemoetkoming
 • rekeninguittreksel tegemoetkoming
 • European disability card
attest gezinssamenstelling
66% arbeidsongeschikt
 • attest ziekteverzekering met vermelding 66%
 • arbeidsongeschikt of mindervaliditeit
 • attest RIZIV met vermelding artikel 100
 • attest FOD met vermelding “vermindering van verdienvermogen" 
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)
 • attest FOD met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid
 • attest kinderbijslagfonds
 • attest Federaal agentschap kinderbijslag
uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van handicap 66% 
Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
 • verklaring directie van tehuis of instelling
 • beschikkend gedeelte van het vonnis
attest gezinssamenstelling
Erkend politiek vluchteling
 • attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en staatslozen
 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft
 • identiteitsbewijs voor vreemdelingen
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • attest ziekenfonds
 • uitpas met kansenstatuut
attest gezinssamenstelling
Korting ander gezinslid (-18 j.)
 • attest gezinssamenstelling
 
Jongeren (-18 j.) korting 2e domein
 • eventueel attest andere academie
 

Neem de nodige attesten mee naar het secretariaat van de Academie om recht te hebben op vermindering.

Bijkomende kortingsmogelijkheid voor INWONERS VAN MAASMECHELEN: Uitpas gemeente Maasmechelen

Het gemeentebestuur van Maasmechelen geeft inwoners van haar gemeente een korting via de Uitpas. Deze pas geeft een extra korting op het inschrijvingsgeld van 40 euro voor volwassenen en 5 euro voor jongeren. De Uitpas kan je aan 5 euro verkrijgen bij de balie van de jeugd- en sportdienst, Binnenhof 4 bus 2, 3630 Maasmechelen.

Neem de uitpas mee naar het secretariaat van de Academie om te kunnen genieten van deze korting.

Venster sluiten

Maatregelen Coronavirus

13/03/2020

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van België zullen alle LESSEN in de ACADEMIE van MAASMECHELEN vanaf ZATERDAGOCHTEND 14 MAART 2020 worden OPGESCHORT tot en met de Paasvakantie.