Corona update

UPDATE 26 januari 2021

Aanpassing regels voor leerlingen die niet in België wonen.
Van kracht vanaf woensdag 26 januari 2021.

  1. Les volgen aan de academie is een essentiële verplaatsing (MAAR NIET TIJDENS DE AVONDKLOK).
  2. Elke leerling moet in zijn/haar auto een inschrijvingsbewijs hebben van de academies.
  3. Bijkomend moet elke leerling een PLF-formulier in de auto hebben (dit kan gelden voor meerdere verplaatsingen).
  4. Tot slot geldt er in Nederland een avondklok: elke inwoner moet tussen 21.00u en 04.30 thuis zijn (uitzonderingen: zie Nederlandse Overheid)
  5. Alle leerlingen zijn via mail op de hoogte gebracht.

UPDATE 28 januari 2021

Aanpassing draaiboek fase rood voor de -12-jarigen.
Van kracht vanaf maandag 1 februari 2021.

  1. Er wordt aan de ouders van de -12-jarigen gevraagd om te vermijden dat hun kinderen zowel lessen in de academies volgen als andere naschoolse activiteiten.

Concreet betekent dit dat je als ouder moet kiezen: ofwel volgt mijn kind de lessen in de academies ofwel kiest mijn kind voor andere naschoolse activiteiten.

Als je kiest voor de academies, dan kan je kind nog altijd alle lessen volgen, dus ook bijvoorbeeld de combinatie beeldende en audiovisuele kunsten tesamen met muziek en/of dans en/of woord.

We rekenen op de verantwoordelijkheid van de ouders.

  1. De klasgroottes van de lessen voor de -12-jarigen wordt beperkt tot ten hoogste 10 leerlingen.
  2. De ouders zijn allemaal via mail op de hoogte gebracht.