Kortingsmogelijkheden

Attesten voor verminderd inschrijvingsgeld (geldig of gedagtekend tussen mei en september 2020)

categorie attest eventuele aanvullingen
Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen(of gelijkgesteld)Verplicht ingeschreven als werkzoekende
 • attest VDAB of RVA
attest gezinssamenstelling
Leefloon of gelijkgesteld 
 • attest OCMW
attest gezinssamenstelling
Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag
 • attest OCMW of pensioendienst
attest gezinssamenstelling
Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid
 • attest FOD betreffende een tegemoetkoming
 • rekeninguittreksel tegemoetkoming
 • European dissability card
attest gezinssamenstelling
66% arbeidsongeschikt
 • attest ziekteverzekering met vermelding 66%
 • arbeidsongeschikt of mindervaliditeit
 • attest RIZIV met vermelding artikel 100
 • attest FOD met vermelding “vermindering van verdienvermogen tot een derde" 
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)
 • attest FOD met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid
 • attest kinderbijslagfonds
 • attest Federaal agentschap kinderbijslag
uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van handicap 66% 
Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
 • verklaring directie van tehuis of instelling
 • beschikkend gedeelte van het vonnis
attest gezinssamenstelling
Erkend politiek vluchteling
 • attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en staatslozen
 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft
 • identiteitsbewijs voor vreemdelingen
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • attest ziekenfonds
 • uitpas met kansenstatuut
attest gezinssamenstelling
Korting ander gezinslid (-18 j.)
 • attest gezinssamenstelling
 
Jongeren (-18 j.) korting 2e domein
 • attest andere academie (muziek, woord of dans)

 

Bijkomende kortingsmogelijkheid voor INWONERS VAN MAASMECHELEN: Uitpas gemeente Maasmechelen

Het gemeentebestuur van Maasmechelen geeft inwoners van haar gemeente een korting via de Uitpas. Deze pas geeft een extra korting op het inschrijvingsgeld van 40 euro voor volwassenen en 5 euro voor jongeren.
De Uitpas kan je aan 5 euro verkrijgen bij de balie van de jeugd- en sportdienst, Binnenhof 4 bus 2 in 3630 Maasmechelen.

Scan de Uitpas naar het secretariaat van de Kunstacademie en dan krijg je een overschrijvingsformulier met de aangepaste korting.