Solliciteren

Als je in onze kunstacademie wenst les te geven of stage te lopen, raden wij je aan om volgende stappen te ondernemen:

  1. Mail een aanvraag, samen met een volledig CV naar volgend mailadres: academie@maasmechelen.be
  2. Stuur tegelijkertijd deze aanvraag officieel naar Kunstacademie Maasmechelen (Beeldende en Audiovisuele Kunsten), t.a.v. directeur Mark Prils, Zetellaan 50 te 3630 Maasmechelen

Zorg ervoor dat je CV voldoende volledig is en vermeld alleszins volgende elementen:

  •  je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer (staat op je SIS-kaart), telefoonnummer, emailadres, …)
  •  je volledige opleiding (secundair onderwijs, hoger onderwijs (met vermelding van de optie zoals vb. tekenkunst, keramiek, schilderkunst, …), plus het feit of je al dan niet een bewijs van pedagogische bekwaamheid hebt)
  • je stage en werkervaring
  • overige informatie over jezelf die nuttig zou kunnen zijn om bij ons te kunnen lesgeven (vb leiding van jeugdvereniging, tentoonstellingen, …)

Tevens zie je hier een document waarin de vereiste diploma’s te vinden zijn om bij ons te kunnen lesgeven.
Rekening houdende met de opties die wij organiseren, ga je kijken bij volgende specifieke artistieke ateliers:

INTERIEURONTWERP
FOTOKUNST
KERAMIEK
MODEONTWERP
PROJECTATELIER
SCHILDERKUNST
TEKENKUNST
DIGITALE BEELDENDE KUNST
VIDEO- EN FILMKUNST
GRAFIEKKUNST

Wat betekent de eerste kolom?
VE = vereist diploma.
VO = voldoende geacht diploma
AND = ander diploma

Indien jouw diploma vermeld staat bij “AND” of indien het nergens bij staat, heeft het geen zin om te solliciteren.
De voorbije schooljaren zijn wij sterk gegroeid en zijn er vele nieuwe personeelsleden bijgekomen. Tevens hebben we elk schooljaar verschillende interims om leraars te vervangen.