Solliciteren

Als je in onze Academie wenst les te geven of stage te lopen, raden wij je aan om volgende stappen te ondernemen:

Mail een aanvraag, samen met een volledig CV, naar volgend e-mailadres: mark.prils@maasmechelen.be of stuur deze aanvraag officieel naar Academie Maasmechelen, t.a.v. directeur Mark Prils, Zetellaan 50, 3630 Maasmechelen

Zorg ervoor dat je CV voldoende volledig is en vermeld alleszins volgende elementen:

  • je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mailadres, …)
  • je volledige opleiding (secundair onderwijs, hoger onderwijs (met vermelding van de optie), plus het feit of je al dan niet een bewijs van pedagogische bekwaamheid hebt)
  • je stage en werkervaring
  • overige informatie over jezelf die nuttig zou kunnen zijn om bij ons te kunnen lesgeven (vb leiding van jeugdvereniging, concerten, …)