'Zorg' in onze Academie

Zorg in onze academie betreft elke leerling. Iedereen is anders, historisch gesitueerd, met eigen talenten en mogelijkheden, een ‘product’ van zeer veel invloeden.

Onder het zorgbeleid verstaan we alle initiatieven die het leerproces en het welbevinden van de leerlingen verhogen. We streven naar maximale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen.

Leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun leerproces worden zo goed mogelijk begeleid door de leerkrachten door middel van passende sticordi maatregelen. Ouders zijn een belangrijke partner in de begeleiding van het leerproces.

Om een zicht te krijgen op de noden die er zijn bij leerlingen wordt er bij de start van het schooljaar een vragenlijst meegegeven aan de leerlingen (2.1, 3.1 en nieuwe leerlingen).

Deze informatie wordt met veel zorg voor de privacy met de leerkrachten gecommuniceerd indien de ouders dit wensen. Deze leerlingen worden opgevolgd via ons interne leerlingvolgsysteem.

Venster sluiten

Online inschrijven

Kunstacademie: Beeldende- en audiovisuele vorming

Kies in de menu Beeldende- en audiovisuele vorming > Inschrijven (blauwe balk) > Inschrijven via formulier

Academie Muziek Theater Dans

Kies in de menu Muziek, Theater of Dans > Inschrijven (blauwe balk) > Via de link

mijnacademie.be/gamwdmaasmechelen