Dans volwassenen

Bijkomende info evaluatie vierde graad

Wanneer wordt een getuigschrift of deelcertificaat (overzicht van wel behaalde competenties) gegeven:

- Leerling met individueel leertraject

- Leerlingen die achter gesloten deuren hun proef afleggen (geen openbare proef=wel jury, geen publiek)

- Programma niet volgens het examenreglement: Afsprakennota 'Proeven en evaluatie' (vb. leerling met een onvolledig programma). Dit in overeenkomst volgens afspraken tussen leerkracht en leerling/ouders. 

Lessenrooster 2024-2025

Tweede graad
donderdag 19.00 u. - 21.00 u.

Vierde graad
maandag 19.30 u. - 21.00 u. EN woensdag 19.00 u. - 20.30 u.