Inschrijven

Je kan je inschrijven vanaf 15 juni 2019 in het secretariaat van de Kunstacademie, Zetellaan 50.

Het secretariaat is geopend tot en met zaterdag 29 juni, tijdens de vakantie sluit de academie tot en met 25 augustus 2019.

Je kan ons opnieuw telefoneren, mailen of bezoeken:
- vanaf maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus elke werkdag van 9 tot 12:30 uur.
- vanaf 1 september elke maandag en woensdag van 10:30 tot 19 uur en op dinsdag en zaterdag van 8:30 tot 15:30 uur.

Inschrijven van nieuwe leerlingen kan enkel via het secretariaat gebeuren, hiervoor breng je zeker je identiteitsbewijs mee.

Inwoners van Maasmechelen brengen hun Uitpas mee (extra korting: zie website. Het verminderd inschrijvingsgeld kan enkel toegekend worden met het juiste attest).

Elke leerling bevestigt bij de inschrijving dat hij/zij niet in een andere academie is ingeschreven voor het domein beeldende en audiovisuele kunsten.

Inschrijvingsgeld Kunstacademie schooljaar 2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het inschrijvingsgeld:

 • 364 euro
 • 182 euro als de leerling de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of voldoet aan een voorwaarde, vermeld bij het verminderde inschrijvingsgeld
 • 77 euro als de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie
 • 53 euro als de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het betrokken schooljaar en voldoet aan een voorwaarde voor verminderd inschrijvingsgeld

Attesten voor verminderd inschrijvingsgeld (geldig of gedagtekend tussen mei en september 2019)

categorie attest eventuele aanvullingen
Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen(of gelijkgesteld)Verplicht ingeschreven als werkzoekende

 

 • attest VDAB of RVA
attest gezinssamenstelling
Leefloon of gelijkgesteld 
 • attest OCMW
attest gezinssamenstelling
Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag
 • attest OCMW of pensioendienst
attest gezinssamenstelling
Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid
 • attest FOD betreffende een tegemoetkoming
 • rekeninguittreksel tegemoetkoming
 • European dissability card
attest gezinssamenstelling
66% arbeidsongeschikt
 • attest ziekteverzekering met vermelding 66%
 • arbeidsongeschikt of mindervaliditeit
 • attest RIZIV met vermelding artikel 100
 • attest FOD met vermelding “vermindering van verdienvermogen" 
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)
 • attest FOD met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid
 • attest kinderbijslagfonds
 • attest Federaal agentschap kinderbijslag
uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van handicap 66% 
Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
 • verklaring directie van tehuis of instelling
 • beschikkend gedeelte van het vonnis
attest gezinssamenstelling
Erkend politiek vluchteling
 • attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en staatslozen
 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft
 • identiteitsbewijs voor vreemdelingen
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • attest ziekenfonds
 • uitpas met kansenstatuut
attest gezinssamenstelling
Korting ander gezinslid (-18 j.)
 • attest gezinssamenstelling
 
Jongeren (-18 j.) korting 2e domein
 • attest andere academie (muziek, woord of dans)

 

Bijkomende kortingsmogelijkheid voor INWONERS VAN MAASMECHELEN: Uitpas gemeente Maasmechelen

Het gemeentebestuur van Maasmechelen geeft inwoners van haar gemeente een korting via de Uitpas. Deze pas geeft een extra korting op het inschrijvingsgeld van 40 euro voor volwassenen en 5 euro voor jongeren.
De Uitpas kan je aan 5 euro verkrijgen bij de balie van de jeugd- en sportdienst, Binnenhof 4 bus 2 in 3630 Maasmechelen.

Neem de uitpas mee naar het secretariaat van de Kunstacademie en daar krijg je een overschrijvingsformulier met de aangepaste korting.

 

Venster sluiten

Maatregelen Coronavirus

13/03/2020

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van België zullen alle LESSEN in de ACADEMIE van MAASMECHELEN vanaf ZATERDAGOCHTEND 14 MAART 2020 worden OPGESCHORT tot en met de Paasvakantie.