Inschrijven

Inschrijven kan op het secretariaat, Zetellaan 50.
Breng zeker je identiteitskaart mee, en je UitPas als je die hebt. 

Extra inschrijvingsdagen tijdens de vakantieperiode:

- maandag 26 augustus van 9 tot 12.30 uur
- dinsdag 27 augustus van 9 tot 12.30 uur
- woensdag 28 augustus van 9 tot 12.30 uur
- donderdag 29 augustus van 9 tot 12.30 uur
- vrijdag 30 augustus van 9 tot 12.30 uur

Vanaf 1 september: 
- elke maandag en woensdag van 10.30 tot 19 uur
- elke dinsdag en zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur

Inschrijvingsgeld Kunstacademie schooljaar 2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het inschrijvingsgeld:

 • 364 euro
 • 182 euro als de leerling de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of voldoet aan een voorwaarde, vermeld bij het verminderde inschrijvingsgeld
 • 77 euro als de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie
 • 53 euro als de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het betrokken schooljaar en voldoet aan een voorwaarde voor verminderd inschrijvingsgeld

Attesten voor verminderd inschrijvingsgeld (geldig of gedagtekend tussen mei en september 2019)

categorie attest eventuele aanvullingen
Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen(of gelijkgesteld)Verplicht ingeschreven als werkzoekende

 

 • attest VDAB of RVA
attest gezinssamenstelling
Leefloon of gelijkgesteld 
 • attest OCMW
attest gezinssamenstelling
Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag
 • attest OCMW of pensioendienst
attest gezinssamenstelling
Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid
 • attest FOD betreffende een tegemoetkoming
 • rekeninguittreksel tegemoetkoming
 • European dissability card
attest gezinssamenstelling
66% arbeidsongeschikt
 • attest ziekteverzekering met vermelding 66%
 • arbeidsongeschikt of mindervaliditeit
 • attest RIZIV met vermelding artikel 100
 • attest FOD met vermelding “vermindering van verdienvermogen" 
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)
 • attest FOD met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid
 • attest kinderbijslagfonds
 • attest Federaal agentschap kinderbijslag
uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van handicap 66% 
Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
 • verklaring directie van tehuis of instelling
 • beschikkend gedeelte van het vonnis
attest gezinssamenstelling
Erkend politiek vluchteling
 • attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en staatslozen
 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft
 • identiteitsbewijs voor vreemdelingen
attest gezinssamenstelling
Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • attest ziekenfonds
 • uitpas met kansenstatuut
attest gezinssamenstelling
Korting ander gezinslid (-18 j.)
 • attest gezinssamenstelling
 
Jongeren (-18 j.) korting 2e domein
 • eventueel attest andere academie
 

Bijkomende kortingsmogelijkheid voor INWONERS VAN MAASMECHELEN: Uitpas gemeente Maasmechelen

Het gemeentebestuur van Maasmechelen geeft inwoners van haar gemeente een korting via de Uitpas. Deze pas geeft een extra korting op het inschrijvingsgeld van 40 euro voor volwassenen en 5 euro voor jongeren. De Uitpas kan je aan 5 euro verkrijgen bij de balie van de jeugd- en sportdienst, Binnenhof 4 bus 2 in 3630 Maasmechelen.

Neem de uitpas mee naar het secretariaat van de Kunstacademie en daar krijg je een overschrijvingsformulier met de aangepaste korting.