Attesten voor vermindering inschrijvingsgeld

Bijkomende vermindering voor INWONERS VAN MAASMECHELEN: Uitpas gemeente Maasmechelen

Het gemeentebestuur van Maasmechelen geeft inwoners van haar gemeente een korting via de Uitpas. Deze pas geeft een extra korting op het inschrijvingsgeld van 40 euro voor volwassenen en 5 euro voor jongeren. De Uitpas kan je aan 5 euro verkrijgen bij de balie van de jeugd- en sportdienst, Binnenhof 4 bus 2, 3630 Maasmechelen.

Neem de uitpas mee naar het secretariaat van de Academie om te kunnen genieten van deze korting.

 

Attesten voor verminderd inschrijvingsgeld

CATEGORIE ATTEST EVENTUELE AANVULLINGEN
Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen(of gelijkgesteld). Verplicht ingeschreven als werkzoekende 
 • attest VDAB of RVA
 
Leefloon of gelijkgesteld 
 • attest OCMW
 
Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag
 • attest door Federale Pensioensdienst
 
Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid
 • attest FOD betreffende een tegemoetkoming
 • rekeninguittreksel tegemoetkoming
 • European disability card
 
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)
 • attest FOD met vermelding 4 punten pijler 1
 • attest uitbetalers van het Groeipakket
 • EDC Conform het protocolakkoord
uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van handicap 66% 
Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
 • verklaring directie instelling
 • attest pleeggezinnendienst
 • vonnis jeugdrechtbank
 
Erkend politiek vluchteling
 • attest CGVS
 • identiteitsbewijs voor vreemdelingen
bij nationaliteit moet expliciet 'vluchteling' vermeld staan
Korting ander gezinslid
 • attest gezinssamenstelling
 
jongeren (-18 j.) korting 2e domein  

eventueel attest andere academie

66% arbeidsongeschikt
 • attest ziekteverzekering vermelding van geldigheidsperiode en arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
 • attest RIZIV conform artikel 100
 • attest FOD met geldige vermelding 
 
Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • attest verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds
 • attest ontvangst van leefloon door OCMW of uitkering waarmee gelijkgesteld is 
 

Indien u als gezinshoofd recht heeft op vermindering en u uw kind inschrijft, gelieve dan een attest van gezinssamenstelling mee te nemen.