Kinderacademie 5 jaar

Door het gebruik van aangepast didactisch materiaal op de meest verscheiden Orff-instrumenten worden kinderen geholpen om hun muziekbeleving te ontplooien. Tevens wordt er een prachtige basis ontwikkeld om op 6 jarige leeftijd de lessen aan onze Muziekacademie aan te vatten.

LESSENROOSTER

5 jarigen
Iedere donderdag om 16.00 u. 

Alle lessen gaan door in de Muziekacademie, Zetellaan 50.
Je krijgt les van Wladimir Maksymiw.