Algemene info

In alle domeinen kan les gevolgd worden vanaf 6 jaar. In de Kinderacademie kan dit nog vroeger: 5 jaar voor Muziek en 4 jaar voor Dans.

NIEUW dit schooljaar is MUSICAL vanaf de derde graad.

Voor Dans bestaat nu ook de mogelijkheid om "Urban Dans" te volgen. Er zijn twee klassen voorzien die zich kort overlappen. Een eerste klas voor leerlingen van 12 jaar of ouder en een tweede klas voor leerlingen van 15 jaar of ouder.

Uitgezonderd de blaasinstrumenten, vanaf 7 jaar, kan men met alle andere instrumenten beginnen vanaf 8 jaar.

Op zaterdag 30 mei van 10.30 tot 12.00 u. organiseren we een OPENDOEDAG. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen dan alle instrumenten komen uitproberen of een probeerles theater of dans volgen.

Bekijk hieronder het introfilmpje van onze Academie voor Muziek, Theater & Dans!