3de graad / Duur 3 jaar

Bij aanvang van de derde graad dient er een keuze gemaakt te worden voor één van de aangeboden trajecten:

Traject A

   
Eerste jaar / 3.1    
 • 2 uur MCV
 • 1 uur instrument
   
Tweede jaar / 3.2    
 • 2 uur groepsmusiceren
 • 1 uur instrument
Derde jaar / 3.3    
 • 2 uur groepsmusiceren
 • 1 uur instrument
     

Traject B

   
Eerste jaar / 3.1    
 • 1 uur MCV
 • 1 uur groepsmusiceren
 • 1 uur instrument
     
Tweede en derde jaar / 3.2 en 3.3  
 • 1 uur MCV
 • 1 uur groepsmusiceren
 • 1 uur instrument

 OF

 • 1 uur muziektheorie
 • 1 uur groepsmusiceren
 • 1 uur instrument
 

OF 

(enkel klavierklas)

 • 1 uur muziektheorie
 • 1 uur begeleidingspraktijk
 • 1 uur instrument

  

Vanaf de 3de graad kan je een 'tweede instrument' leren bespelen. Dit kan echter enkel mits toestemming van de directie.

MCV (Muzikale en Culturele Vorming)

Het vak MCV heeft in de 3de graad als doel de algemene basis die gevormd is in de 2de graad verder uit te breiden door onder andere het luistervermogen te ontwikkelen en de waarneming aan te scherpen. Aanvankelijk wordt de luistervaardigheid ontwikkeld door het herkennen en benoemen van muzikale parameters zoals melodie, harmonie, ritme ... Later in 3.2. en 3.3. volgt de kennismaking met muzikale genres en vormen waarbij ook hier aandacht gaat naar de verschillende aspecten van zowel de instrumentale als vocale muziek. Aan de hand van partituren en luistervoorbeelden worden begrippen als symfonie, opera, dansmuziek, enz... nader belicht.

LESSENROOSTER MCV 2020-2021

Eerste jaar / 3.1
woensdag 18.15 u. - 20.15 u.
OF
zaterdag 08.45 u. - 10.45 u.

Tweede jaar / 3.2
woensdag 20.15 - 21.15 u.

Derde jaar / 3.3
woensdag 20.15 - 21.15 u.

De lessen MCV vinden plaats in de Muziekacademie, Zetellaan 50.

GROEPSMUSICEREN OF BEGELEIDINGSPRAKTIJK

Hier wordt, naast het in contact komen met andere instrumenten of stemsoorten, de basistechnieken en sociale vaardigheden van het in groep spelen en zingen aangeleerd. 

LESSENROOSTER MCV / groepsmusiceren voor blazers

3.1:
zaterdag 08.45 u. - 10.45 u.

MCV 3.1: zaterdag 08.45 u. - 09.45 u.
Groepsmusiceren: zaterdag 09.45 u. - 10.45 u.

MUZIEKTHEORIE

In de cursus muziektheorie gaan we dieper in op de muzikale bouwstenen waarmee je in MCV hebt kunnen kennismaken. Meer bepaald worden de verschillende akkoorden en hun onderlinge verbindingen bestudeerd. Vanuit analyses ontdekken we hoe we deze bouwstenen kunnen gebruiken om zelf composities of arrangementen te maken.

Vanaf 3.1: dinsdag 20.00 u. - 21.00 u.

GROEPSMUSICEREN VOCAAL

woensdag 19.15 u. - 21.15 u.