Interieurontwerp

Binnenhuiskunst is de kunst van de ruimte, van het meubel en van wat er in de ruimte beweegt. Dit betekent dat de binnenruimte wordt onderzocht omwille van haar impact op het wezen van de gebruiker die in de ruimte werkt, woont of beweegt. Maar ook op het wezen van de toeschouwer die de ruimte aanschouwt en bewondert.

Dit atelier fungeert als een ontwerplaboratorium waarin architectuur, design, interieur, meubels, gebruiksvoorwerpen, openbare ruimtes,… ontdekt en onderzocht worden.

Je creativiteit en originaliteit worden er geprikkeld en gestimuleerd. Via diverse technieken (ontwerpschetsen, grondplannen, moodboards, maquettes, kleurstalen,…) kom je tot waardevolle ontwerpen en objecten. Zowel het traditioneel analyseren en ontwerpen van een ruimte, als het creëren van interieurobjecten (meubels, lichtarmaturen, voorwerpen,…) komen aan bod. Je leert er conceptueel denken en je ontwikkelt een vormentaal met aandacht voor milieu, ergonomie en de relatie tussen mens en omgeving.

Het is de bedoeling dat de cursist op het einde van de opleiding een gedreven basisopleiding heeft genoten en anderzijds een eigen kunstvormentaal heeft ontwikkeld.

Onderaan de pagina kun je het lessenrooster voor alle ateliers voor volwassenen downloaden