Schilderkunst

Een opleiding schilderkunst volgen is zoals het aanleren van een nieuwe taal. Om dit alfabet onder de knie te krijgen, gaat de aandacht initieel uit naar de waarneming.

Er wordt gefocust op een goede vaktechnische basis. Het tekenen ondersteunt het schilderen en de deelaspecten van de beeldende taal worden onderzocht: compositie, kleur, toonwaarde, perspectief en materialenkennis komen aan bod in concrete opdrachten. Via de onderwerpen stilleven, portret, landschap en naaktmodel ontwikkel je verder de visuele waarneming. Vanaf het derde jaar verhogen inhoudelijke experimenten de creativiteit en wordt de aandacht verlegd naar het vak kunstgeschiedenis om de brede kunsthistorische kennis aan te scherpen.

In het vijfde jaar laat je zien dat je met je technische en artistieke verworvenheden, onder begeleiding van een leerkracht schilderkunst, een overtuigende reeks werken kan voorleggen die geënt zijn op studie en onderzoek.
In de specialisatiegraad werk je een eigen project uit. Je wordt individueel begeleid in het ontwikkelen van je eigen beeldtaal. Persoonlijkheid en creativiteit vieren hier hoogtij. Zo groei je naar een meer bewuste omgang met je werk, en creëer je ruimte om als kunstenaar naar buiten te treden.
In meerdere opleidingen is het aquareltekenen verweven in het opleidingsprogramma.

Onderaan de pagina kun je het lessenrooster voor alle ateliers voor volwassenen downloaden