Specialisatie

Duur: 2 jaar

De kortlopende studierichting specialisatie Dans is er om leerlingen dans met ervaring tijdens of na de 4de graad te laten verder werken aan een persoonlijk traject en voor te bereiden op een eventuele doorstroom naar het hoger kunstonderwijs. 

Let wel: een leerling dans kan alleen toegelaten worden tot de kortlopende studierichting specialisatie dans na toestemming van de directie.

Alle vakken van de 4de graad.