3de graad / Duur 3 jaar

Spel -en vertellabo

  • 1 uur collectief + 1 uur individueel 

In het spel- en vertellabo maak je kennis met verschillende vormen van performance. Je gaat aan de slag met meerdere soorten tekstmateriaal: poëzie, proza, verhalen, dialogen, theaterteksten, ... en je leert hoe je deze voor een publiek kunt brengen.
Ook leer je je in te leven in een personage, je emoties uit te drukken, te improviseren en zet je je eerste stappen in het toneel spelen. We blijven werken aan de technische vaardigheden die je nodig hebt om op een podium te staan.

LESSENROOSTER 2019-2020

Eerste jaar/ 3.1
Iedere donderdag van 16.30 - 17.30 u.
of van 17.30 - 18.30 u. 
of van 18.30 - 19.30 u.
of van 19.30 - 20.30 u. 

Tweede jaar/ 3.2
Iedere woensdag van 17.15 - 18.15 u.
of van 18.15 - 19.15 u.
of van 19.15 - 20.15 u.

Derde jaar/3.3
Iedere donderdag van 18.00 - 19.00 u.
of van 19.00 - 20.00 u.

Al deze lessen vinden plaats in de Theateracademie, Zetellaan 50.
Je krijgt les van Sarah Vaesen of Merel Milissen.