3de graad / Duur 3 jaar

Spel -en vertellabo

  • 1 uur collectief + 1 uur individueel 

In het spel- en vertellabo maak je kennis met verschillende vormen van performance. Je gaat aan de slag met meerdere soorten tekstmateriaal: poëzie, proza, verhalen, dialogen, theaterteksten, ... en je leert hoe je deze voor een publiek kunt brengen.
Ook leer je je in te leven in een personage, je emoties uit te drukken, te improviseren en zet je je eerste stappen in het toneel spelen. We blijven werken aan de technische vaardigheden die je nodig hebt om op een podium te staan.

LESSENROOSTER 2021-2022

Eerste jaar/ 3.1 Vertellabo + spellabo
donderdag van 17.30 u. - 19.30 u.
OF donderdag van 18.30 u. - 20.30 u. 

Tweede jaar/ 3.2 Vertellabo + spellabo
vrijdag van 16.30 u. - 18.30 u.
OF vrijdag van 18.30 u. - 20.30 u.

Derde jaar/ 3.3 Vertellabo + spellabo
woensdag van 16.15 u. - 18.15 u.
OF woensdag van 18.30 u. - 20.30 u.