4de graad / Duur 3 jaar

Studierichting: vertolkend of creërend acteur

Mogelijkheden:

  • Speltheater (1 uur Speltheater + 1 uur Cultuurlab)
  • Verteltheater (1 uur Verteltheater + 1 uur Cultuurlab)
 
Speltheater 

Tijdens de cursus speltheater ga je aan de hand van bestaande theaterteksten op zoek naar je spelerskwaliteiten. Samenspelen, op zoek gaan naar het weergeven van een personage, ontdekken van verschillende speelstijlen, overdracht naar het publiek, ... Dit en veel meer komt aan bod tijdens de cursus speltheater.

Verteltheater

Je werkt met verschillende soorten tekstmateriaal: poëzie, proza, monologen, verhalen, ... en zoekt naar een authentieke en overtuigende manier om deze teksten over te dragen naar je publiek. Werken aan uitspraak, overdracht, houding, tempo, ritme, ... zijn technische aspecten die je vertelling verrijken en tijdens de cursus aan bod komen.

Cultuurlab

Tijdens de cursus cultuurlab maak je kennis met stromingen, auteurs, podiumkunstenaars, gezelschappen binnen een historisch en maatschappelijk kader. Je leert er kijken naar theater, teksten interpreteren en werken vergelijken. Je verruimt je blik en legt verbanden tussen wat je leest en ziet en je eigen ervarings- en gevoelswereld. Je leert je mening te geven en te onderbouwen..

Bijkomende info evaluatie vierde graad

Wanneer wordt een getuigschrift of deelcertificaat (overzicht van wel behaalde competenties) gegeven:

- Leerlingen met individueel leertraject

- Leerlingen die achter gesloten deuren hun proef afleggen (geen openbare proef=wel jury, geen publiek)

- Programma niet volgens het examenreglement: afsprakennota 'Proeven en evaluatie' (vb. leerling met een onvolledig programma). Dit in overeenkomst volgens afspraken tussen leerkracht en leerling/ouders.

Wanneer kan men verder studeren voor Creërend en/of Specialisatie':

- Om te kunnen starten voor 'Creërend en/of Specialisatie' dient men voor de proef 'Vertolkend' te slagen met een minimum van 75%.

 LESSENROOSTER 2023-2024

4.1 Speltheater 
vrijdag 17.00 u. - 18.00 u. OF vrijdag 19.00 u. - 20.00 u. 
4.1 Cultuurlab (COLLECTIEF)
vrijdag 18.00 u. - 19.00 u. 

4.2 Speltheater
donderdag 19.00 u. - 20.00 u. OF donderdag 21.00 u. - 22.00 u.
4.2 Cultuurlab (COLLECTIEF)
donderdag 20.00 u. - 21.00 u.

4.3 Speltheater + cultuurlab
donderdag van 17.00 u. - 19.00 u. OF zaterdag 12.00 u. - 14.00 u.