4de graad vanaf 15 jaar

Bijkomende info evaluatie vierde graad

Wanneer wordt een getuigschrift of deelcertificaat (overzicht van behaalde competenties) gegeven:

- Leerlingen met individueel leertraject

- Leerlingen die achter gesloten deuren hun proef afleggen (geen openbare proef=wel jury, geen publiek)

- Programma niet volgens het examenreglement: Afsprakennota 'Proeven en evaluatie' (vb. leerling met een onvolledig programma). Dit in overeenkomst volgens afspraken tussen leerkracht en leerling/ouders.

Wanneer kan men verder studeren voor Creërend en/of Specialisatie:

- Om te kunnen starten voor 'Creërend en/of Specialisatie' dient men voor de proef 'Vertolkend' te slagen met een minimum van 75%.

LESSENROOSTER 2023-2024

Eerste, tweede en derde jaar / 4.1 & 4.2 & 4.3
dinsdag 19.30u. - 21.00 u.
EN vrijdag 18.00 u. - 19.30 u.

Al deze lessen vinden plaats in het Cultuurcentrum van Maasmechelen, Koninginnelaan 42.